Inventory là gì? ý nghĩa chính xác của nó

Inventory còn được hiểu là hàng hoá tồn kho hay hàng tồn trữ. Là một trong những hình thức mà các doanh nghiệp đều có nhu cầu để giữ hàng tồn kho. Để hiểu thêm về vấn đề inventory là gì và việc quản trị hàng tồn kho hiệu quả, mời các bạn cùng xem thông tin ở dưới bài viết sau.

Định nghĩa về Inventory là gì?

Inventory là hàng tồn kho, là danh mục  bao gồm nguyên vật liệu, thành phẩm gửi đi bán, tổn kho, nguyên vật liệu, công cụ, hàng gửi đi gia công hay đi mua ở trên đường, sản phẩm dở dang đang được công ty/doanh nghiệp lưu trữ và giữ ở trong kho. Hàng tồn kho gồm những tài sản:

inventory-la-gi
Inventory là gì
  • Đang ở giai đoạn sản xuất hay kinh doanh đang trạng thái dở dang
  • Được giữ lại để bản trong giai đoạn sản xuất hay trong việc kinh doanh bình thường
  • Các công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu dùng để sử dụng trong sản xuất, kinh doanh.

Mức tồn kho an toàn

Đối với những công tác về việc quản trị kho hàng, mức độ hàng tồn kho (inventory) trạng thái ai toàn được quan tâm cao. Và ở dưới dạng 2 mức cảnh báo. Cảnh báo đầu tiên là về giới hạn số lượng tồn kho tối thiểu, phải bổ sung hàng hoá đầy đủ, tránh trường hợp bị thiếu, dưới mức quy định. Cảnh báo tiếp theo là độ giới hạn tối đa, lượng hàng hoá đó được các nhà quản trị kiểm soát để tránh vượt quá mức quy định.

Lý do doanh nghiệp cần hàng tồn kho

Hàng tồn kho (Inventory là gì) giữ vai trò nhất định đối với hoạt động của doanh nghiệp. Đảm bảo được quá trình hoạt động của doanh nghiệp diễn ra liên tục, không xảy ra trường hợp bị gián đoạn. Ba lý do chính mà doanh nghiệp cần phải thực hiện mức độ tồn kho

  • Nguồn cung và nguồn cầu có thể xảy ra sự cố bất ngờ, vì thế doanh nghiệp muốn lưu trữ một lượng hàng vừa phải để dự phòng trong hoạt động giao nhận hàng hoá.
  • Trong chuỗi cung ứng, ở một số khâu từ người cung cấp cho đến tay người sử dụng, sẽ có thể xảy ra trễ thời gian, khi tích trữ được 1 lượng hàng nhất định nào đó, sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo được quá trình sản xuất duy trì ổn định khi nguồn nguyên vật liệu đầy đủ hoặc sản phẩm đáp ứng được số lượng tới người mua.
  • Đồng thời khai thác được tính kinh tế nhờ quy mô. Khi không có hàng dự trữ trong kho, doanh nghiệp sẽ phải tăng cường hoạt động logistics, làm chi phí tăng.

Mức độ hàng tồn kho của doanh nghiệp đánh giá sự cạnh tranh của họ trên thị trường hiện nay. Với việc quản lý tồn kho từ các nhà quản trị kiểm soát hiệu quả từ việc giảm chi phí tồn trữ, vận hành, sẽ giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ gặp những khó khăn bất ngờ có thể xảy đến khi lượng tồn kho không đủ. Với việc giải thích được Inventory là gì cùng các vấn đề liên quan, sẽ giúp bạn hiểu thêm về tầm quan trọng của nó đối với doanh nghiệp.

Add Comment