Mẫu biên bản giao nhận hàng hoá chuẩn

Vận chuyển hàng hoá trở nên phổ biến khi nhu cầu con người về các sản phẩm thiết yếu hơn. Tuy nhiên, để việc vận chuyển hàng hoá được thuận lợi, dễ dàng, chính xác, đảm bảo và an toàn. Thì việc ra đời của mẫu biên bản giao nhận hàng hoá là rất cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ thêm về thông tin này.

Với việc khi giao hàng hoá và người nhận nhận được các mặt hàng này diễn ra nhanh chóng hơn, chất lượng được giữ nguyên như ban đầu và được đảm bảo, cho đến khi hàng đã được khách cầm, kiểm tra, để tránh những rủi ro sự cố sẽ có thể xảy ra trong lúc vận tải như rơi, rớt, vỡ, hỏng thì mẫu biên bản giao nhận hàng hoá sẽ đảm nhiệm các vấn đề này. Lúc đó, hàng, sản phẩm sẽ được kiểm soát, kiểm tra kỹ hơn và phân loại. Dưới đây là mẫu biên bản cần lưu ý khi giao nhận hàng hóa.

mau-bien-ban-van-chuyen
Mẫu biên bản vận chuyển mới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày …. Tháng … Năm 20…., tại cảng……………….., hai bên gồm:

BÊN BÁN:

BÊN………………………………………………………………………………….

CÔNG TY……………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………….

Đại diện bởi ông…..………………………………………………………………….

Chức danh              : Giám đốc/ Tổng giám đốc

Số điện thoại:………………………………. Fax:…………………………………..

MST            :…………………………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA:

BÊN………………………………………………………………………………….

CÔNG TY…………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………

Đại diện bởi ông     : ………………………………………………

Chức danh              : Giám đốc/ Tổng giám đốc

Số điện thoại            :………………………………………..Fax:…………………

MST                       :……………………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………..01/NTD – MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

Điều 1:  Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Điều 2: Số lượng, đơn giá, và trị giá

  • Số lượng
  • Tương đương với Trị giá: thoe HD noi đồng (đã gồm 10% thuế VAT)

(Bằng chữ:……………………………..)

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là …………….. với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: ……………………..

Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./…./20……

Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

Phía trên là mẫu biên bản giao nhận hàng hoá, sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều khi tham gia các lĩnh vực liên quan tới xuất nhập khẩu hàng hóa, logistic, giao nhận hàng hóa sẽ dễ dàng và đúng chuẩn quy định hơn.

Add Comment