Những thách thức của ngành logistics Việt Nam

Với việc Việt Nam gia nhập các tổ chức quốc tế cùng việc hội nhập nền kinh tế Thế giới tạo nên bước tiến triển mới trong ngành Logistics Việt Nam hiện nay. Nhu cầu logistics ngày càng nhiều, là thị trường béo bở đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp.  Tuy nhiên, ở Việt Nam về lĩnh vực này còn xuất hiện những vấn đề cần giái quyết và các thách thức hiện nay.

Vấn đề về ngành logistics tại Việt Nam

Theo như nghiên cứu từ Viện Nomura của Nhật Bản cho biết, các doanh nghiệp logistics của Việt Nam mới đáp ứng 1/4 nhu cầu của thị trường logistics. Những vấn đề đang nảy sinh tại Việt Nam bao gồm:

logistic-viet-nam-co-hoi
Logistic Việt Nam
  • Hạ tầng cơ sở logistics Tại Việt Nam hiện nay còn nghèo nàn, bố trí còn chưa được hợp lý. Về đường bộ khả năng bảo trì chưa cao, các container cùng đội xe tải vận chuyển chuyên dùng còn lạc hậu, năng lực của đường hàng không cũng chưa đủ để vận chuyển vào mùa cao điểm. Hình thức đường sắt còn chưa hiện đại hóa. Các cảng chưa container còn chưa có những trang thiết bị hiện đại và thiếu kinh nghiệm xếp dỡ.
  • Tổ chức quản lý còn có sự chồng chéo
  • Trình độ về công nghệ của ngành logistics vẫn còn yếu kém
  • Về vấn đề pháp luật điều chỉnh trong ngành logistics
  • Quy mô của các tổ chức về logistics tại Việt Nam
  • Thiếu nguồn nhân lực cho ngành logistics. Đội ngũ nhân viên nghiệp vụ logistics còn thiếu kinh nghiệm, không chuyên. Với các nhân lực trẻ còn chưa tham gia trong việc hoạch định các chính sách cũng như đường lối. Đội ngũ lao động trực tiếp trình độ còn thấp, chưa được đào tạo nhiều.

 Cơ hội từ ngành logistics Việt Nam

Việt Nam đang có khá nhiều lợi thế để có thể phát triển được ngành công nghiệp logistics, giúp cho GDP của nước ta tăng lên. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp logistics Việt Nam mới đáp ứng nhu cầu thị trường về ngành logistics còn khá thấp. Giá cả dịch vụ của logistics khá rẻ nhưng dịch vụ chưa chắc chắn, những công ty vận chuyển, giao nhận còn yếu, chưa phát triển nhiều. Tuy nhiên, khi gia nhập WTO, cơ hội để đánh vào thị trường logistics sẽ mạnh hơn.

  • Về chính sách hội nhập, Việt Nam đang cố gắng đẩy mạnh việc cải cách các chính sách cũng như thủ tục hành chính, pháp luật kinh tế. Khi tham gia WTO, giúp quá trình giao lưu, đối ngoại về thương mại tốt hơn.
  • Vốn đầu tư ODA đang tăng lên, các dịch vụ được chú trọng nhiều hơn
  • Việt Nam có lợi thế, nằm trong khu vực chiến lược Đông Nam Á, có mạng lưới giao thông rộng tạo đà phát triển ngành logistics
  • Ngành công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Hiện nay, ngành logistics Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực hơn, số lượng về các doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực logistics trở nên đa dạng, nhanh chóng phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng khá cao.

Add Comment