Quy tắc xuất xứ là gì?

Tại các hiệp định thương mại tự do (FTA), người ta thường cắt giảm thuế đối với những mặt hàng xuất xứ từ các nước thành viên nhằm mục đích thúc đẩy tự do hóa thương mại. Nhưng tự do hóa thương mại lại không diễn ra tự động vì việc cắt giảm thuế còn phụ thuộc vào việc đáp ứng các quy tắc xuất xứ. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một cách rõ nét nhất về Quy tắc xuất xứ là gì?

Các loại quy tắc xuất xứ là gì?

Quy tắc xuất xứ hay còn được gọi là ROO, quy tắc này được dùng xác định sự hợp lệ của hàng nhập khẩu trong ngành vận chuyển, để được hưởng mức thuế ưu đãi. Nếu không có quy tắc xuất xứ, hiện tượng thương mại chệch hướng (trade deflection) sẽ rất khó ngăn chặn được khi hàng hóa nhập khẩu từ các nước không tham gia FTA sẽ vào khu vực FTA thông qua nước thành viên, áp dụng mức thuế thấp nhất đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước không tham gia FTA.

quy-tac-xuat-xu-la-gi
Quy tắc xuất xứ là gì?

Quy tắc xuất xứ hàng hóa được dựa trên hai tiêu chí xác định nguồn gốc hàng hóa: tiêu chí xuất xứ thuần túy (Wholly Obtained) và tiêu chí chuyển đổi cơ bản (Substantial Transformation).

  1. Tiêu chí xuất xứ thuần túy quy định hàng hóa sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ một nước thành viên xuất khẩu duy nhất (xuất xứ nội địa hoàn toàn) được xác định có xuất xứ.
  2. Tiêu chí chuyển đổi cơ bản xác định hàng hóa xuất xứ trong trường hợp quá trình chuyển đổi xảy ra tại một quốc gia hoặc khu vực. Việc xác định nguồn gốc khá phức tạp vì các bộ phận, phụ tùng của sản phẩm sản xuất tại nhiều quốc gia hoặc có nguyên vật liệu đầu vào không rõ xuất xứ.

Mục tiêu của quy tắc xuất xứ

Hầu như các nước trên thế giới mỗi một nước đều có quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu vào nước mình.

  • Xác định hàng hoá nhập khẩu thuộc diện được hưởng ưu đãi thương mại (như ưu đãi thuế quan, các biện pháp phi thuế quan…).
  • Để thực thi các biện pháp hoặc công cụ thương mại, như thuế chống bán phá giá, thuế đối kháng, biện pháp tự vệ… (đối với hàng hoá có xuất xứ từ một số nước nhất định là đối tượng của các biện pháp và công cụ thương mại này).
  • Để phục vụ công tác thống kê thương mại (như xác định lượng nhập khẩu và trị giá nhập khẩu từ từng nguồn khác nhau).
  • Để phục vụ việc thực thi các quy định pháp luật về nhãn và ghi nhãn hàng hoá trong vận chuyển.
  • Để phục vụ các hoạt động mua sắm của chính phủ theo quy định của pháp luật quốc gia đó và pháp luật quốc tế.

Xem chi tiết bài viết vận tải: Tàu Cosco Hà Lan vận chuyển Container hàng hóa lớn nhất thế giới

Việc xác định các quy tắc xuất xứ là rất cần thiết của nước nhập khẩu, các doanh nghiệp buộc phải tuân thủ (đặc biệt trong các trường hợp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ). Doanh nghiệp hiểu biết rõ về các quy tắc về xuất xứ là gì trong Hiệp định, thì mới có thể bảo vệ lợi ích của mình, nếu nước nhập khẩu vi phạm bằng việc khiếu nại trực tiếp hoặc thông báo cho Chính phủ để có phương thức bảo vệ thích hợp.

Add Comment